Kaarina Kailo :: kansalaissivut - vasemmistoliitto -logo


Etusivu

VAALIT 2015

Vaaliteesit
Tukiryhmä
Tukitili
Vaalikalenteri

Henkilökuva

Kirjoituksia,
Puheita ja
Kirjoja

Eko-sosiaalinen
taide

Yhteystiedot

Linkit

 


BLOGI


spacer-kuva


Yläkuva:  Kaarina Kailo Kaarina Kailo - kuvassa

Valtuustoaloite koskien henkilöstömitoitusta vanhusten asumispalveluissa

Valvira teetti uuden vanhuksia hoitaville ympärivuorokautisille sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille valtakunnallisen kyselyn syksyllä 2011 aikaisemman, huonoja tuloksia antaneen selvityksensä jälkeen. (ks. myös Vanhusten ympärivuorokautisen sosiaalihuollon palvelut. Selvityksiä 3:2010. ). l7.ll. uutisoitiin Suomen medioissa (Hoitajat: Potilasturvallisuus vaarassa yksityisissä vanhainkodeissa) Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto Superin huolestuttava väite; suuressa osassa hoivakoteja on liian vähän hoitohenkilökuntaa. Hoitajat syyttävät kuntia ja viranomaisia laadunvalvonnan laiminlyönnistä. Joissain hoivakodeissa asiakkaat joutuvat olemaan liian pitkiä aikoja märissä vaipoissa eikä heitä ulkoiluteta. Liian vähäisen hoitohenkilökunnan vuoksi on sattunut jopa kaatumisia ja muita potilasvahinkoja. Asukkaat ovat jopa joutuneet tekemään tarpeensa huoneittensa nurkkiin, kun yöllä ei ole ollut hoitajaa taluttamaan heitä WC-tiloihin. Lääkärit ovat myös puuttuneet siihen, että heitä pyydetään lääkitsemään asukkaita yöksi aiempaa enemmän. Lukitaan ovia ja pidetään suljettuna laitoksena, vaikka laitos ei sitä olekaan. Yksityinen Attendo MedOne on mm. sälyttänyt vastuun hoitajien määrästä ja hoidon laadusta kunnille ja kaupungeille.

Potilas- ja työturvallisuus vaarantuu ympäri Suomea Superin mukaan liian vähäisen henkilökunnan vuoksi. Järjestön selvityksen mukaan viidennes hoivakodeista ei täytä edes sosiaali- ja terveysministeriön virallisia minimisuosituksia henkilökuntamääristä. Liitto väittää, että hoitohenkilökuntaan kuuluviksi lasketaan usein myös muita töitä tekeviä, kuten hoivakotien johtajia tai palkanlaskijoita. Järjestö moittii palvelun ostajia eli kuntia, aluehallintoviranomaisia ja Valviraa henkilökunnan määrän sekä hoidon laadun valvonnan laiminlyönnistä.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että kunnanhallitus ryhtyy välittömästi selvittämään henkilöstömitoitusta vanhusten asumispalveluissa. Erityisen tärkeää tämä on ulkoa ostettujen palveluiden osalta, sillä näyttää siltä. että kunnat eivät riittävästi kykene valvomaan sitä, että yksityiset palveluntuottajat noudattavat kunnan kanssa tehtyä sopimusta. Voi olla myös niin, että kunta hyväksyy yksityiseltä palveluntuottajalta alhaisemman henkilökuntamitoituksen mikä olisi suositusten ja oikeudenmukaisuuden vastaista. Erityisesti on tarpeen huomioida hoitava, ei muu henkilökunta harhaanjohtavien henkilökuntamitoitus-tietojen valossa. Tämä tieto tulee olemaan erittäin tarpeen myös siirtyessämme ns. Oulun alustalle palvelutuotannossa. Silti toivomme mahdollisimman nopeata selvitystä tilanteen mahdollisten vakavien seurausten tähden.

Ikäihmiset ovat haavoittuvaisin kuntalaisryhmä, ja koska säästöt kohdistuvat usein maan hiljaisiin, pyydämme selvitystä niin kunnan omien kuin yksityisiltä hankittujen palveluiden toimivuudesta. Ehdotamme samalla, että henkilökuntamitoitus vanhuspalveluissa olisi 6,5, ei 4,5, mikä on niin alhainen mitoitus, että se sisältää riskin vanhusten ihmisoikeuksien toteutumiselle.

Kaarina Kailo, Hilkka Peltonen, Anneli Rautio,


| web - werkonkutoja| e-mail jukka.karkkainen(ät)werkonkutoja.net |