Kaarina Kailo :: kansalaissivut - vasemmistoliitto -logo


Etusivu

Henkilökuva

Kirjoituksia,
Puheita ja
Kirjoja

Eko-sosiaalinen
taide

Yhteystiedot

Linkit

 


BLOGI


spacer-kuva


Yläkuva:  Kaarina Kailo Kaarina Kailo - kuvassa

Kaarina Kailosta vuoden 2016 Tähtiemo

| Tarkemmat perustelut | Tähtiemon viesti |

Kaarina Kailo on vuoden 2016 Oulun Tähtiemo. Kuva: Sari Koopman.

 

Oulun Ympäristön Kalevalaiset Naiset ry on valinnut vuoden 2016 Oulun Tähtiemoksi Kaarina Kailon.

Kolmannen kerran jaetulla Tähtiemo -huomionosoituksella halutaan antaa tunnustusta varttuneeseen ikään ehtineelle naiselle hänen elämäntyöstään luonnon, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta, tai muusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Kaarina Kailo on Oulun kaupunginvaltuutettu, tietokirjailija, suomalaisen mytologian ja Kalevalan tutkija, tasa-arvon ammattilainen, pian eläköityvä kansallisjärjestöaktiivi. Hän pitää tämän aikakauden tärkeimpinä ajankohtaisina kysymyksinä ilmastonmuutoksen torjumista ja niin ihmisiä kuin luontoa riistävän talousmallin korvaamista inhimillisemmällä elämäntavalla ja arvoilla.


Tarkemmat perustelut

Kaarina Kailo valittiin vuoden 2016 Oulun Tähtiemoksi seuraavin perustein:

Tietokirjailija, kunnallispoliitikko, kansainvälisissä tutkijaverkostoissa yhä aktiivinen tutkija on edistänyt 30 vuoden ajan MM. sosiaalista oikeudenmukaisuutta, naisten ja alkuperäiskansojen oikeuksia ja kestävämpää luontosuhdetta, tietoa suomalaisesta mytologiasta.

Arvot:

ihmisten ja luonnon kumppanuus, äitimaa, henkiset, sivistykselliset sekä kulttuuriset arvot ennen lyhytnäköistä tehokkuutta ja yksisilmäistä tuottavuutta rajallisten resurssien maapallolla

Tämän hetken tärkein arvo joka tulee palauttaa ja kriittisimmät asiat: ilmastonmuutoksen torjuminen kaikin tavoin.
Itsetuhoisan vihan, rasismin, fasismin, terrorismin ja niiden sekä ilmastonmuutoksen kasvualustana toimivan taloudellisen ahneuden, vastuuttomuuden, eriarvoisuuden ja näköalattomuuden torjunta,
ihmisarvo SOTEssa ja vanhustenhoidossa ja eläinten vapauttaminen ahneuden tehomaataloudesta ja raakuudesta lajityypilliseen hyvään eloon

VERKOSTOT

Kailo on kuulunut l4 vuotta Feministit Lahjatalouden puolesta- kans. väliseen tutkija- ja aktivistiverkostoon (www.gift-economy.org). Ryhmän kierrettyä kautta maailman, läpi köyhimpien mantereiden ja maiden se on nostanut nettisivuillaan tapetille paitsi maailman historiallisen suureksi kasvaneet tulo- ja terveyserot ja kestämättömän talousmallin, myös ennen kaikkea koonnut yhteen tietoa täysin vaihtoehtoisista rauhanomaisista, hitaan elon ja kestävän elämäntavan esimerkeistä yhä toimivissa ns. lahjatalous- kulttuureissa.

Maa-ilma tarvitsee tätä tietoa koska maailman hallitsevan (patriarkaalis-kapitalistisen) elämäntavan väitetään olevan ainoa mahdollinen ja ainoa toimiva yhteiskuntamalli. Päinvastoin, se on nyt vaarantanut koko elämän maapallolla ja tarvitsemme kiireesti luonnon kanssa tasapainossa ja kestävästi elävien kansojen arvoja tietoa, ymmärrystä, osaamista. Ilmastonlämpeneminen vaatii meitä jo varautumaan suuriin muutoksiin ja elämään jossa nykytason kulutus ei ole enää mahdollista.

Politiikkaan Kailo lähti kansalaisjärjestöistä levittääkseen hankkimaansa monista eri kulttuureista keräämäänsä tietoa nykyjärjestelmälle ja taloudelle vaihtoehtoisista poliittisista ratkaisuista.
Kova pyrkimys puolustaa heikoimpia, mm. ikänaisia tehokkuuden huutokaupassa on usein johtanut ns. kylmään kyytiin. Ne jotka vastustavat konsensusta ja itsepintaisesti pitävät kiinni luontoarvoista, sivistysSuomesta ja esim. vanhusten oikeuksista saavat kokea paljon kiusaa ja kylmiä suihkuja niskaan. Suomessa ei saisi poiketa yhden totuuden opeista ja esittää syvällisiä vaihtoehtoja. Aito kriittinen kansalaiskeskustelu tai poliittinen debatti valtuustossa on harvinaista, päinvastoin kuin se oli Kanadassa jossa Kailo vaikutti naistutkimuksen viroissa ja opinnoissa l7 vuotta asuen mm. creeintiaanien parissa pitkään.

Kailo pitää tärkeimpinä tutkimusaloinaan osana kutsumustyötään rahatalouden taustapilarina vaikuttavaa kestävää ja tasapainoa-tasa-arvoa ylläpitävää kierto- ja lahjataloutta jota hän on nähnyt käytännössä Kanadan intiaanien parissa asuessaan. Hän on myös tutkinut keinoja eheytyä väkivallan kulttuurista ja tällä hetkellä nostaa esiin mm. Kalevala yhteisnäyttelyllä Pohjolan ekologista perinnetietoa ja naiskasvoista mytologiaa.

Nykyiset luottamustoimet, joitakin esimerkkejä

- Oulun kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen varajäsen
Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsen
hyvinvointilautakunnan jäsen, kuuluu Maan ystäviin ja moniin naisjärjestöihin paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

TÄRKEIN KAMPANJA--- EU-USA-KANADA Investointisuojasopimusten (CETA- TTIP) vastainen kampanja koska ne veisivät meiltä demokratian, itsemääräämisen, ympäristönsuojelun keinot ja alistaisivat meidät vastuuttomien ja ahneiden suuryritysten määräysvaltaan.

Aikaisemmat PALKINNOT tai tunnustukset

Helen caldicott prize for women rauhanpalkintokomitean jäsenyys ja nimitys sen Euroopan puheenjohtajaksi
Suomalaisen kirjallisuuden seuran Kalevalan l50- juhlavuoden ansiomitali l985
Vuoden Sara kunniakirja Oulussa mm. tasa-arvon eteen tehdystä työstä ja toiminnasta
valinta EUn EIGE- vaikuttajanaisten listalle ja ehdokkuus EU Women Inspiring Europe- kalenteriin

Näyttelyt—useita tilkkutyö ja haltia-asu näyttelyitä (uusi aluevaltaus joka lähti käsityöharrastuksesta), Kalevalaisia ja Pohjolan haltioita esittelevä DVD

Useita toimitettuja kirjoja/antologioita, kirja Irti Talousväkivallasta—reseptejä solidaariseen hyvinvointiin, monia satoja tieteellisiä ja ruohonjuuritason artikkeleita, kolumneja, konferenssipuheita, luentoja, yliopistokursseja jne.


LISÄTIETOJA: Kirsti Ojala p. 040 5933 233, kirsti.ojala@pp.inet.fi; Terttu Välikangas p. 040 7264 148, terttu.välikangas@iki.fi


OULUN 3. TÄHTIEMON VIESTI


Oulun Kolmanneksi Tähtiemoksi 2016 valittu Kaarina Kailo pitää tämän aikakauden tärkeimpinä ajankohtaisina kysymyksinä ilmastonmuutoksen torjumista ja niin ihmisiä kuin luontoa riistävän talousmallin korvaamista inhimillisemmällä elämäntavalla ja arvoilla.

Vallitseva kilpailutalous on luonut edellytykset ilmastonmuutokselle politiikalla, jossa rajaton talouskasvu resursseiltaan rajallisessa maa-ilmassa uhkaa luonnon moninaisuutta ja kestokykyä. Se tuottaa myös tuhoisan ekologisen ja sosiaalisen jalanjäljen tuleville sukupolville. Mikään ekosysteemi ei säily elinvoimaisena jos tehokkuus menee luonnon kantokyvyn edelle. Tehotalous ja kilpailu kaikesta ja kaikessa ovat yhteiskuntamme ylikorostuneita ydinkäsitteinä johtaneet niin ihmisten, kuin barbaarisen, sadistisen lihateollisuuden verenhajuiseen, hikiseen tuotospsykoosiin. Taistelu maailman hupenevista resursseista, vastuuton asekauppa ja niiden myötä pahentuneet selkkaukset ovat puolestaan osasyy ilmastopakolaisten tulvaan, Syyriassa ilmastonlämpeneminen on jo johtanut aavikoitumiseen. Kaikki tämä näkyy nyt turvapaikan hakijoiden hätänä, määrällisenä lisääntymisenä ja heidän yksipuolisena mustamaalaamisenaan ”elintasosurffaajina” tai raiskaajina. Kaikki maa-ilmalla, myös Suomessa yleinen väkivalta on tuomittavaa, mutta vihankierre tulee ulkoistaa samalla kun pehmeämmät huolenpidon, ei vain talouden arvot tulee sisäistää osaratkaisuna sivilisaatiokriisiin.

Suomalaiset ja varsinkin arktisen alueen kansat voivat yllättävän pian olla turvapaikan hakijoiden joukossa. Rakentakaamme kuitenkin yleisinhimillisistä, pikemminkin kuin itsekeskeisistä syistä sellainen maa-ilma joka varautuu solidaarisuuden ja keskinäisen avunannon tulevaisuuteen. Laura Lindstedtin Finlandia- palkinnon yhteydessä pitämä puhe provosoi. Hyvä näin! Tässä yhteydessä haluan lainata aikaisemman Finlandia- palkitun Kjell Westön viisaita sanoja

”On syntynyt kahtiajako, jossa jotkut painottavat oman maan köyhien puolustamista, toiset koko maailman köyhimpien ihmisten puolustamista. Nämä osapuolet syyttävät sitten toisiaan välinpitämättömyydestä, ja kaksi jo heikoilla olevaa ryhmää, oman maan köyhät ja muut maailman köyhät joutuvat ikään kuin vastakkain. Tämä kahtiajako on sekä valheellinen että vaarallinen. Se, joka välittää maailman sorretuista, välittää myös oman maan sorretuista ja päinvastoin. Olisi löydettävä politiikka, joka tuo tämän esiin. muuten epäkohdat, jotka johtuvat pohjimmiltaan maailman taloudellisten rakenteiden julmuudesta, muuttuvat kulttuurien törmäyspisteiksi” … Omien pelkojen kohtaaminen ja voittaminen, oman ajattelun kyseenalaistaminen, sisäisten halkeamiemme hyväksyminen: nämä ovat niitä asioita, jotka tekevät meistä inhimillisiä. Jos annamme nyt pelkojemme voittaa, jos panssaroidumme ja piiloudumme samanmielisten joukkoon, lisäämme maailman pimeyttä. … ”kaikesta löytyy halkeama, juuri sieltä valo pääsee sisään” (Kirjasta Halkeamia)

Hiljaisuus on hyväksymistä. Emme saa hyväksyä kurjuusloikkaa, jonka myötä monien jo nyt köyhyysrajoilla sinnittelevien ahdinko vain syvenee. Hallituksen SOTE- maksujen historialliset korotuskaavailut tarkoittavat käytännössä, että monet eläkeläiset, työttömät ja varsinkin pienen eläkekertymän köyhdyttämät ikänaiset joutuvat valitsemaan ruoan, lääkkeiden, lämmön ja lääkärissä käynnin välillä. Kaikki mahdolliset maksut nousevat samaan aikaan kun Suomen vientiteollisuuden kilpailukykyä parannetaan köyhien ja pienipalkkaisten nurkkaan ajamisella.
Elämme syvenevien terveys- ja varallisuuserojen yhteiskunnassa, jossa raha seuraa rahaa ja valinnanvapaus tarkoittaa yhä laadukkaampia palveluja entisestään etuoikeutetuille. Elämme kulttuurissa, jossa luodaan keinotekoisia tarpeita kysynnän lisäämiseksi, mutta perusoikeuksia ei enää tyydytetä.

Demokratia on osana sivilisaatiokriisiä myös muuttumassa seremonialliseksi ja retoriseksi. Tarvitsemme nyt ihmis-arvoisen EMOKRATIA- VALLANKUMOUkSEN, jossa korkeimmaksi arvoksi nostetaan myös miehille kuuluva huolenpito toinen toisistamme. Se toteutetaan tasapuolisesti kohdennetuilla rakennemuutoksilla, sellaisilla, jossa tärkeintä ovat sivistys, ei kulutus, yhdenvertaisuus, ei äveriäiden valinnanvapaus, tuloerojen kavennus, ei ahneiden kannustus sekä kiitollisuus niitä kansanemoja kohtaan, joita ilman miesalat eivät voisi menestyä. Ilman kotien hoiva- ja huolenpitotyötä julkinen elämä romahtaisi. Miten kävisi, jos kotien huippuhoivaajat menisivät hoiva- ja synnytyslakkoon? Mistä työntekijöitä, mistä veronmaksajia, mistä sosiaali- ja terveyspalveluista miljardeja säästäviä omaishoitajia ja taloudellisia uhrauksia pakon edessä tekeviä äitejä? Sukupuolittunut moraalivaje näkyy huolenpidon ja lahjatalouden ulkoistamisena omaisille, lähinnä siis naisille, jotka nyt joutuvat hoitamaan ensin lapset, sitten perheen ikääntyneet oman eläkekertymänsä ja toimeentulonsa kustannuksella.

Tärkein viestini on tämä: talousorientoituneen kilpailukiimaisen ihmisnormin sijaan tarvitsemme aivan uutta ihmisen mallia. Sellaista ihmisyyttä, jossa niin miehet kuin naiset osallistuvat rahatalouden tuolla puolen inhimillisen elämän mahdollistavaan huolenpito- ja kiertotalouteen, ei veronkiertoon vaan vähäosaisiin ulottuvaan vastuun kantoon. Tulo- ja terveyserojen kaventaminen ja maksukykyisten velvoittaminen osallistua paremmin yhteiskunnan ylläpitoon on ensimmäinen tärkeä askel uuteen suuntaan. Mutta nyt tarvitaan jättiläisaskelta ihmiskunnan historiassa, monta piirua eko- ja huolenpitovastuullisempaan suuntaan.

Tarvitsemme talousorientoituneen ihmisnormin tilalle hoiva-rationaalisen äidillisen ihmisyyden ilman että puhumme biologisesta äitimisestä. Sen sijaan, että naisia houkutellaan pörssiyritysten veronkiertäjiksi, on kasvatettava pojat myös hoivan ja huolenpidon ja kaikentasoisen yhdenvertaisuuden ihmismalliin.

Tarvitsemme emokratiaa, jossa resurssit, valta, vastuut, velvollisuudet ja avunanto jaetaan tasapuolisesti mutta kaikista pidetään huolta silloinkin kun he eivät voi maksaa takaisin, tai olla ”tuottavia”. Esimerkkiä voisi ottaa ensimmäisestä todellisesta demokratiasta, irokeesien muinaisesta, vielä osin samoilla periaatteilla toimivasta yhteiskuntamallista, jossa eniten valtaa annettiin fyysisesti heikoimmille—vanhoille klaaniäideille. Heillä oli lopullinen poliittinen päätösvalta ja veto-oikeus sotaan ja rauhaan. Näissä kulttuureissa ei tunnettu sanaa ”raiskaus” vaan vallan tasapaino takasi, ettei päässyt syntymään hierarkkisia valtakeskittymiä, jotka voisivat johtaa joidenkin väkivaltaan heikompia kohtaan. Vaihtoehtoja nykymenolle ON! Ks. www.gift-economy.com.

Oulun Tähtiemo 20l6, Kaarina Kailo


| web - werkonkutoja| e-mail jukka.karkkainen(ät)werkonkutoja.net |