Etusivu

Henkilökuva

Kirjat &
Kirjoituksia,

Eko-sosiaalinen
taide

Yhteystiedot

Linkit

 


spacer-kuva


Yläkuva:  Kaarina Kailo Kaarina Kailo - kuvassa

Vanhusbisnes ulkoistettava - uusi valtuusto palauttamaan perusoikeudet

Nyt jos koskaan välittämisestä ja lähimmäisenrakkaudesta tulisi tehdä uuden Oulun valtuuston valinnan ydinkriteeri. Sanotaan, ettei kansantaloutta pelasteta luomalla turvatyöpaikkoja kunnallisiin palveluihin nuorille ja naisvaltaisille aloille. Ne kuitenkin vähentäisivät työttömyyden aiheuttamia kuluja, estäisivät nuorten syrjäytymistä ja varmistaisivat verotulojen pyörimisen kunnassa veroparatiisien sijaan. Ihmetyttää miten vaihtoehdoksi voidaan esittää työntekijäoikeuksia polkevien ja alimitoituksella voittoja takovien suuryritysten tukemista—yhä samoin verovaroin. Tutkimukset ja maalaisjärki osoittavat, että niillä jos jollain kansantalous tuhotaan ja perusoikeudet uhrataan bisnekselle. Vain pohjoismaiden kehuttu hyvinvointivaltio perusoikeuksineen takaa KOKO kansan hyvinvoinnin. Bisneskunta-ajattelusta hyötyvätkin miesvaltaiset alat teknologiasta tehorahastusketjuihin, ikääntyvien naisten päätyessä sekä kipusiskoiksi että rahastuksen ensisijaisiksi uhreiksi.

60-vuotiaan naisen odotettu elinikä on 88 vuotta ja miesten 5 vuotta vähemmän. Naisten pidemmästä eliniästä ja heikommasta taloudesta johtuen naiset tarvitsevat miehiä enemmän kohtuuhintaisia van­huusajan palveluja. Naisten keskimääräinen eläke on 400 euroa pienempi kuin miesten. Köyhyys kietoutuu myös yksinasumiseen. Yli 75-vuotiaista yksinasuvista naisista 30 % elää köyhyysrajan (1 228 euroa kuukaudessa) alla. Terveys­keskusmaksut kuormittavat pahiten juuri niitä, jotka tarvitsevat terveyspalveluita paljon ja pitkään ja ovat pienituloisia.

Tähän on saatava muutos.

Kolme neljäsosaa omaishoitajista on naisia ja hieman yli puolet omaishoidettavista on miehiä. Iäkkäiden omaishoitajien osuus on kasvussa. Vastaavasti myös omaishoitajien korvausten riittä­vyys ja huolehtiminen heidän jaksami­sestaan on sukupuolipolitiikkaa. Kristillisiin arvoihin luulisi kuuluvan, että vanhuspalvelut lopultakin hoidetaan kuntoon sen sijaan että valitaan tuloeroja kasvattavia ikuisen talouskasvun ja kilpailun kivisydämiä. Viimeisiltä vuosikymmeniltä on jo nähtävissä, etteivät talouskasvu ja kilpailukyky ole mitenkään—Suomen suurimman vaurauden aikana—tihkuneet ”alaspäin” köyhimpien hyväksi. ”Vaippoja yritystuella”- puhe on näyttänyt onttoutensa.

Nyt on aika vaatia ja valvoa, että tämän yhteiskunnan työllään rakentaneet vanhukset saavat ansaitsemansa terveyskeskusajat—ja paljon paljon paljon muuta!

Kaarina Kailo on uuden Oulun ikääntyneiden vaikuttajaryhmän pj, valtuutettu, Kiiminki (vas.)


| web | e-mail jukka43(at)gmail.com |