Etusivu

Henkilökuva

Kirjat &
Kirjoituksia,

Eko-sosiaalinen
taide

Yhteystiedot

Linkit

 


spacer-kuva


Yläkuva: Kaarina Kailo Kaarina Kailo - kuvassa

Tulossa maailmalta: perusoikeuksia painottava kuntamalli

Prokuntapalvelut- verkosto levittää nyt uutta ilosanomaa. YK:n sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien yleissopimusta on vahvistettu. Alueelliset ihmisoikeusistuimet ovat langettaneet ensimmäiset tuomiot ihmisoikeuksia rikkoneille suuryhtiöille.

On tajuttu, ettei uusliberalismin aiheuttamia ongelmia voida korjata samalla talousmallilla, joka ne aiheutti. Yksisilmäinen pörssibisneskunta mykistää perustuslain arvot ja oikeudet. On taloudellisesti kestämätöntä, etteivät kuntien verorahat ja tuet palaa sen verenkiertoon—yksi syy miksi kunnat ovat kuralla.

Kapitalismi on tiputuksessa ja naisvaltaiset alat kipusiskoina. Ihmettelen siksi, että Jyri Häkämies (Kaleva l5.l0.) yhä hehkuttaa insinöörituki-yrittäjyyttä vahvasti yli julkisen sektorin, vaikka juuri näin on luotu tulo- ja palvelukuilu mies- ja naisvaltaisten alojen sekä eri yhteiskuntaluokkien välille.

Vanhusten väitetään rapauttavan julkisen sektorin, mutta yritysten menestys rakentuu juuri naisten sosiaaliselle panokselle (työvoiman uusintaminen ja hoiva) ja ikääntyneiden pitkälle panokselle hyvinvointimme eteen.

Maailmalla vaikuttava uusi kuntamalli

vahvistaa nyt laaja-alaista osallistamista:

 1. Demokraattinen kansalaisuus:
  palvelujen saajat ovat itse aktiivisia toimijoita;
 2. Aktiivisuus:
  mm. Meksikossa, Brasiliassa, Boliviassa ja Guatemalassa kunnan asukkaista koostuvat terveys- ja sosiaalineuvostot seuraavat palvelujen laatua ja toteutusta. Jos Brasilian terveysneuvostoissa ei synny kansalaisten ja päättäjien välille budjettisopua, valtio ei anna kunnalle varoja;
 3. Humanismi:
  palveluissa asukkaiden, ei asiakkaiden tarpeet ovat ensisijaisia ja
 4. Palvelutoiminnan sosiaalinen luonne:
  hoivatilanteet ovat vuorovaikutuksellista toimintaa.

Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunnan varapuheenjohtajana toivon, että toimintaohjelmamme oikeusperustaiset vaatimukset otetaan vakavasti.

Itse sitoudun valvomaan EU:n tasa-arvon peruskirjaa sekä ikääntyneille myönnettyjen valtionosuuksien aitoa kohdentamista tämän kaikista vähiten oikeuksia omaavan väestöryhmän tarpeisiin.

Julkaistu Kalevassa 16.10.2012


 


| web | e-mail jukka43(at)gmail.com |