Etusivu

Henkilökuva

Kirjat &
Kirjoituksia,

Eko-sosiaalinen
taide

Yhteystiedot

Linkit

 


spacer-kuva


Yläkuva:  Kaarina Kailo Kaarina Kailo - kuvassa

Huutokauppaa (nais)työntekijöillä -
Kiimingin kunnan tuottavuusvisio?

 

Kiimingin kunnan palkkaama konsultti kuvasi kuntaseminaarissa tulevaisuuden kuntaa markettina, josta kuntalaiset voisivat käydä ostamassa palveluita kuin mitä tahansa tuotetta. Avainsanoja olivat palvelumaksut, oma vastuu, itsepalvelu, teknologian hyödyntäminen.

Vasemmistoliitosta kuului protesti: kunnat eivät ole voittoatavoittelevia yrityksiä vaan kuntalaisten perusturvasta vastaava palvelujentarjoaja. Hallituspuolueitten toteuttama kuntien valtionosuuksien evääminen tai supistaminen sekä kuntien pakottaminen vaikutuksiltaan järjettömiin säästötoimenpiteisiin ei ole syy suostua mihin tahansa menoleikkauksiin. Kiimingin kuntakin ehdottaa luopumista sosiaali- ja terveys- sekä opetustoimessa sijaisten käytöstä. Ruokahuoltoa, siivouspalveluja ja teknisiä palveluita ollaan myös yksityistämässä ideologisesti--mitään näyttöä ei ole nimittäin sille, että ulkoistaminen itse asiassa toisi säästöjä. Kiimingin sosiaali- ja terveystoimi on onnistunut tuottamaan hyvää palvelua edullisesti ja laadukkaasti. Yksityistäminen onkin ehkä pikemminkin keino häivyttää kunnan henkilökuntaa palkkalistoilta ja edesauttaa kunnan roolimurrosta tuottajasta palvelujen tilaajaksi, "marketin" seiniksi.

Kuntasektorin ulkoistaminen

heikentää ennen kaikkea naistyöntekijöiden asemaa, palkkausta ja oikeuksia. Kilpailuttaminen perustuu edullisimman palveluntarjoajan löytämiseen--laadusta ei kilpailuttamislainsäädännöstä huolimatta juuri piitata. Edullisuus taas on suoraan yhteydessä menojen karsimiseen, joka tietää jälleen juuri naistyöntekijöiden palkkojen huutokauppaa ja pakkojoustoja. On tiedossa, että jo nyt kuntatyöntekijöitä on joutunut pitkäaikaisille sairaslomille säästöjen ja uuvuttamistoimenpiteiden tähden.

Kiimingin Vasemmistoliitolla oli 24.ll. syyskokous. Kaikki olivat yksimielisiä siitä, ettei työntekijöiden riistoa tule hyväksyä millään verukkeella. Yksityistäminen ei tuo säästöjä vaan edistää rakennemuutosta, jonka vaikutukset ovat eriarvoistavia. Suomeen ollaan palauttamassa l960-lukua edeltävä huutolaisyhteiskunta, yläluokka kotiapulaisineen ja työtätekevien köyhien nöyrä joukko.

On härskiä että hallitus jakaa verovaroja yrittäjille, jotta he pitäisivät naispalkat alhaisina ("matalapalkkatuki. Vasemmistoliitto vastustaa myös sitä vallankeskittämisen trendiä, joka on selvästi näkyvissä mm. Kiimingin kunnan toiminnassa; lautakuntien ja jopa valtuuston päätöksiä ollan valmiita muuttamaan mennen tullen virkamiespolitikoinnilla. Tästä on esimerkki pyrkimys jättää Honkivaaran koulun rehtorinvirka täyttämättä. Kuitenkin päätös oltiin jo tehty, että kaikki koulut säilyttävät rehtorinsa ja taloudellisen päätösvaltansa.

Kun valtuutetut muista puolueista nyt pahoittelevat ettei säästöjä voida välttää, ehdotamme, että he protestoivat omien puolueittensa johtoa vastaan: miksi hyväksytään varsinkin naisten työelämän oikeuksia polkevia toimenpiteitä? Miksi lähteä politiikkaan jos ei usko voivansa mitenkään vaikuttaa oikeudenmukaisen ja reilun maailman rakentamiseen? Konsensus ei auta säilyttämään hyvinvointivaltiomme rippeitä.

Kiimingin vasemmisto| web | e-mail jukka43(at)gmail.com |