Kaarina Kailo :: kansalaissivut - vasemmistoliitto -logo


Etusivu

Henkilökuva

Kirjoituksia,
Puheita ja
Kirjoja

Eko-sosiaalinen
taide

Yhteystiedot

Linkit

 


BLOGI


spacer-kuva


Yläkuva:  Kaarina Kailo Kaarina Kailo - kuvassa

Valtuustoaloite:

Ympäristövaikutukset hankintojen kriteeriksi

Tuotteiden ja palveluiden mahdollisimman vähäiset ympäristövaikutukset otetaan Oulun kaupungin hankintojen keskeiseksi kriteeriksi.

Julkisen sektorin on oltava esimerkkinä ympäristölle vähemmän haitallisten toimintakäytäntöjen edistämisessä. EU:n hankintadirektiivin mukaan julkisten hankintojen perusteena voidaan pitää kokonaisedullisuutta. Koko­naisedullisuuteen voidaan lukea tuotteen tai palvelun elinkaaren mittaiset ympäristövaikutukset; esimerkiksi vähäpäästöisyys, uusiutuvien tai myrkyt­tömien materiaalien käyttö tai niukka energiankulutus. Usein tiukemmat ympäristöperusteet merkitsevät myös selvää rahallista säästöä.

Ympäristökriteerit on aina mainittava tarjouspyynnössä. Joissakin tarjouspyynnöissä ympäristövaikutuksille voidaan myös asettaa tietty pisteluku, mutta se ei ehkä takaa ympäristön kannalta aina parasta mahdol­lista lopputulosta.

Eri tuotteiden tai palveluiden yksiselitteinen ympäristövaikutusten arviointi on vaikeaa. Hankintoja tekevän viranomaisen on syytä tehdä vertailuja esimerkiksi kuntien ympäristörekisteri –sivuston kautta.

Kaarina Kailo, 6.l0.14| web - werkonkutoja| e-mail jukka.karkkainen(ät)werkonkutoja.net |