Kaarina Kailo :: kansalaissivut - vasemmistoliitto -logo


Etusivu

Henkilökuva

Kirjoituksia,
Puheita ja
Kirjoja

Eko-sosiaalinen
taide

Yhteystiedot

Linkit

 


BLOGI


spacer-kuva


Yläkuva:  Kaarina Kailo Kaarina Kailo - kuvassa

Aloite Kiimingin kunnanvaltuustolle

Vaikeavammaisten henkilökohtaisten avustajien palkkaus on nostettava tasapainotusohjelmaa edeltäneelle tasolle yhdenvertaisuuden perusteella. Heillä tulee olemaan aina vain vaikeampaa palkata avustajia avukseen huonon korvauksen takia. Saanemme tätä menoa lisää mielenterveydestä kärsiviä kuntalaisia, jotka joutuvat lukkiutumaan neljän seinän sisälle ilman avustajapalveluja.

Vaikeavammasia hoitavat henkilökohtaiset avustajat Kiimingissä ovat ymmällään heidän tulevan palkkausavustuksensa tai palkkauksensa alennusta, ja ovat kaikki naisia. Erään mukaan on parempi luopua avustajatehtävästään ja anoa toimeentulotukea. Avustajat ovat ihmetelleet, miksi vain heidän palkkaustaan pienennetään kuntamme alueella, vaikka he tekevät raskasta ja luottamuksellista työtä. Kunnan henkilöstön lomautuksista on luovuttu valtionosuuksien arvioidun suuremman osuuden takia. Tällä rahalla oltaisiin voitu myös henkilökohtaisten avustajien palkanalennuksista luopua. Oulussa henkilökohtainen avustaja saa n. 9,50 euroa tunnilta, meillä tukea lasketaan 8,40 eurosta 7,56 euroon. Oulun kanssa ollaan monessa asiassa yhteistoiminnassa, mutta jos Oulussa on jokin asia paremmin esim. vammaisen tai henkilökohtaisen avustajien osalta, silloin on yhteistyö mahdotonta.

Kunnassamme on ollut viimeisen kuuden vuoden aikana erilaisia omia ohjeistuksia vaikeavammaisten henkilöiden palveluista ja niiden toteuttamisesta. Viranhaltioiden viranhaltijapäätökset ovat olleet pääsääntöisesti vammaispalvelulain vastaisia. Viimeisten vuosien aikana vaikeavammaiset ovat joutuneet valittamaan oikeuksistaan sopiviin ja riittäviin palveluihin Oulun hallinto-oikeuteen ja Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on kumonnut kuntamme viranhaltijoiden päätöksiä useaan otteeseen, ja kuntamme sosiaaliviranhaltijat ovat joutuneet muuttamaan käytäntöjään kyseisten päätösten pohjalta vaikeavammaisen henkilön eduksi. Asiantuntijoiden mukaan Kiimingistä ei löydy yhtään tapausta, jossa viranhaltija olisi tehnyt päätöksen tulkinnanvaraisessa asiassa vaikeavammaisen eduksi, asiakaslain velvoittamana. Sen sijaan asian on hoitanut Korkein hallinto-oikeus. Vammaispalveluista vastaavat viranhaltijat ovat vaihtuneet kunnassamme viimeisten kuuden vuoden ajan melkein vuosittain. Mistäköhän tämä johtuu? Onko jotakin vikaa johtamisessa, kun hakeudutaan toisen kunnan alueelle töihin?

Uudistetun vammaispalvelulain myötä vaikeavammaisten palveluiden pitäisi parantua. Yksi asia voitaisiin kuitenkin yrittää saada säilymään edes ennallaan - henkilökohtaisen avustajan palkkakustannusten korvauksen säilyttäminen edes nykytasollaan.

Teemme valtuustoaloitteen, että luovutaan henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta aiheutuvien korvausten pienentämisestä 10%:lla. Inhimillisyys- ja yhdenvertaisuusnäkökohtien lisäksi vetoamme valtionosuuksien kasvaneeseen osuuteen. Eihän tarkoituksena voi olla näinä vaikeina aikoina panna vain vaikeavammaiset ja heidän avustajansa ainoiksi maksumiehiksi kunnan talouden elvyttämämiseksi (20 000 € vuodessa).


| web - werkonkutoja| e-mail jukka.karkkainen(ät)werkonkutoja.net |