Kaarina Kailo :: kansalaissivut - vasemmistoliitto -logo


Etusivu

VAALIT 2015

Vaaliteesit
Tukiryhmä
Tukitili
Vaalikalenteri

Henkilökuva

Kirjoituksia,
Puheita ja
Kirjoja

Eko-sosiaalinen
taide

Yhteystiedot

Linkit

 


BLOGI


spacer-kuva


Yläkuva:  Kaarina Kailo Kaarina Kailo - kuvassa

Aloite:

Tasa-arvotoimikunnan perustaminen

Kiimingin kunnanhallitukselle


Me allekirjoittaneet esitämme, että Kiimingin kunnassa perustettaisiin tasa-arvotoimikunta yhteistyötoimikunnan yhteyteen seuraamaan tasa-arvon edistymistä ja toteutumista kunnassa, sekä laatimaan tasa-arvomittareita.

On kyse tärkeästä toimikunnasta, sillä toimintaympäristössä ja palvelurakenteissa tapahtuneet muutokset vaikuttavat eri tavoin kuntalaisiin iän, tulotason, sukupuolen, etnisyyden ja monien muiden seikkojen pohjalta tai yhteisvaikutuksesta.

Kyse on myös Kiimingin vetovoiman ja kilpailukyvyn varmistamisesta, sillä on tutkittu, että tasa-arvo vaikuttaa myönteisesti naisten työllistymisen edellytyksiin ja näin kaikkien kuntalaisten tietotaito ja lahjakkuusreservit saadaan tehokkaaseen käyttöön. Tämä lisää verotuloja, ehkäisee syrjäytymistä ja takaa kunnille tulevaisuudessakin sen tarvitsemaa työvoimaa.

Kaarina Kailo

Kiiminki, 12.10. 2009


| web - werkonkutoja| e-mail jukka.karkkainen(ät)werkonkutoja.net |