Kaarina Kailo :: kansalaissivut - vasemmistoliitto -logo


Etusivu

Henkilökuva

Kirjoituksia,
Puheita ja
Kirjoja

Eko-sosiaalinen
taide

Yhteystiedot

Linkit

 


BLOGI


spacer-kuva


Yläkuva:  Kaarina Kailo Kaarina Kailo - kuvassa

2015-01-26

Valtuustoaloite Oulun kaupunginvaltuustolle


Katso:
Kaarinan puheenvuoro YouTubesta
valtuustossa - aloitteseen liittyen.

 

On positiivista, että Oulun kaupunki on allekirjoittanut Euroopan Unionin tasa-arvon peruskirjan ja perustanut tasa-arvotoimikunnan edistämään myös muita yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja.

Valtuustolle tiedoksi annetuissa hiljan valmistuneissa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmissa on kuitenkin hyvästä alkuprosessista huolimatta paljon parannettavaa.  Niiden virkamiesvetoisuus kertoo siitä, ettei käytettävissä ole ollut riittäviä ajallisia tai ammattilais-resursseja, ja suunnitelmia on jouduttu laatimaan sivutoimisesti muun työn ohella.

Esitän, että kaupunginjohtaja toimisi aktiivisesti sen puolesta, että toiminnallisen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseksi perustettaisiin oikea työntekijäresurssi, vaikkapa yhdistetty tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasiantuntijan virka. Vaikka tämäkin on suurta työmäärä edellyttävä tehtävä, mm. tasa-arvo, vammais- ja vanhustyön tueksi tarvitaan edes tämä lisäresurssi.

Esitän edelleen, että suunnitelmat lähetetään lausuntokierrokselle kaikkiin hallintokuntiin ja liikelaitoksiin.  Ei riitä, että virkamiehet ovat laatineet omat suunnitelmansa vaan valtuutetuilla tulee olla oikeus kommentoida niitä ja osallistua tähän työhön. 

Edelleen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat tulisi toteuttaa käytännössä hallintokuntien toimintasuunnitelmien ja -kertomuksien yhteydessä siten, että valtuutetut pääsevät oikeasti vaikuttamaan niihin.

Esitän edelleen, että suunnitelmat lähetetään miesjärjestöille ja sukupuolen tutkimuksen ammattilaisille aivan kuten on tehty Pohjois-pohjanmaan maakuntaliiton tasa-arvosuunnitelman kohdalla (suunnitelmaa ei tosin silloinkaan lähetetty naisjärjestöille). Tietenkin ne tulee lähettää myös naisjärjestöille kuten  mm. NYTKIS ja Oulun naisunioni. 

Säästösyyt eivät voi olla este syvällisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiselle. Naisjärjestöt ovat jo nyt toivoneet ja ilmoittaneet halukkuudestaan kommentoida suunnitelmia, ja tarjota asiantuntijatietojaan. On hämmentävää, ettei heille ole suotu tilaisuutta tarjota osaamistaan ja päästä kommentoimaan suunnitelmaa. Myös Oulun yliopiston sukupuolentutkimuksen laitos voisi tarjota apuaan esimerkiksi oppilastöiden tai muun mahdollisesti palkattoman työn kautta.

Kaarina Kailo
26.l.2015


| web - werkonkutoja| e-mail jukka.karkkainen(ät)werkonkutoja.net |