Etusivu

Henkilökuva

Kirjat &
Kirjoituksia,

Eko-sosiaalinen
taide

Yhteystiedot

Linkit

 


spacer-kuva


Yläkuva:  Kaarina Kailo Kaarina Kailo - kuvassa

Eläimet hyvinvointia edistämään

Tutkimuksissa eläinten on havaittu vaikuttavan ihmisiin fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Eläinavusteista toimintaa on kehitetty eri ikäryhmissä

Eläinavusteisessa työssä työntekijällä on ammatillinen koulutus, ja eläimen rooli on kasvatuksellinen tai kuntouttava. Tästä esimerkkeinä ovat mm. perusopetuksessa käytetyt lukukoirat ja hevoset perhesosiaalisessa työssä.

On havaittu, että niin vangit, lapset, nuoret kuin vanhukset voivat saada hyvinvointiaan lisäävää ja vastuuta kasvattavaa tukea lemmikeistä, jotka vastaavat läheisyyden ja hellyyden sekä huolenpidon tarpeisiin.

Esitämme, että selvitettäisiin miten tällaista tuki- ja hoivamuotoa voitaisiin hyödyntää. Varsinkin väkivaltaa kokeneet henkilöt (varsinkin lapset ja nuoret) hyötyvät suuresti, jos he löytävät pyyteettömän, uskollisen lemmikkiystävän tuekseen. Lemmikit voisivat joko vierailla palvelutiloissa, laitoksissa ja kuntoutuspaikoissa, tai ne mahdollisesti voisivat asua siellä, tiloissa, joissa huomioitaisiin mahdolliset allergia-ongelmat.

Lemmikit olisivat erityisen tarpeen sellaisille kuntalaisille esim. laitoksissa, joilla on ollut koiria tai kissoja.

Allekirjoittaneet

Kaarina Kailo ja muut allekirjoittaneet


| web | e-mail jukka43(at)gmail.com |