Etusivu

Henkilökuva

Kirjat &
Kirjoituksia,

Eko-sosiaalinen
taide

Yhteystiedot

Linkit

 


spacer-kuva


Yläkuva:  Kaarina Kailo Kaarina Kailo - kuvassa

Oulun yliopiston hallitukselle:

Teknotoivoille pakollisia sivistysaineita

Vuosia sitten nostin esiin Oulun teekkareiden vappulehden, jossa rahaa kerättiin pilkkaamalla mm. saamelaisia, maahanmuuttajia, naisia ja väkivallan uhreja. Lehteä puolusteltiin mm. vedoten huumorintajuun. Kokoomusnuorten edustajan, Henri Heikkisen kirjoitus (15.8.2010) pääsyn eväämisestä yliopistoon ”keskinkertaisilta, ulkoa opettelulla ja pakaravoimillaan pärjääviltä” naistutkijoilta osoittaa, etteivät Ööpisen levittämät asenteet ole vain harmitonta provosointia.

Pelkällä maalaisjärjellä tajuaa, ettei naisten kiinnostus mm. oman sukupuolensa kannalta tärkeisiin kysymyksiin (esim. naiskulttuuri ja työllistyminen) voi millään tieteellisellä kriteerillä kieliä hänen älystään. Heikkinen pahentaa entisestään puolueensa mainetta leimaamalla huippukukon arvovallallaan koko alan näennäistieteeksi. Naistutkimusta tarvitaan niin kauan kun tällaiset keski-aikaiset naisvihan ilmiöt vaikuttavat jopa politiikan sisällä.

Fasismi ja äärioikeisto ovat nousussa. EU:n EWL, Euroopan naisten lobby jonka kokoukseen osallistuin, nosti hiljattain nämä ja yksityistämiseen liittyvät ilmiöt naisten elämän suurimmaksi uhkakuvaksi. Oulun yliopiston päättäjien tulisi harkita vastuutaan kehityksestä, jossa yksipuolinen satsaus lähinnä elinkeinovetoisiin ”huippualoihin” ja miehiin on ehkä omiaan luomaan maaperää tavallista vahvemmin esiinnousevalle suvaitsemattomuudelle, omanedun tavoittelulle, narsismille ja sivistymättömyydelle. Nais- ja juutalaisviha johtivat vähin erin kehitykseen Nazi-Saksassa jolle ei tule enää suoda minkäänlaisia voimistumisen mahdollisuuksia. Vaikka Heikkisen sääty-yhteiskuntapuheet voikin jättää omaan arvoonsa, on huolestuttavaa ajatella että ne voivat myös kieliä sosiaalisesta ilmapiiristä johon Insinööri-Suomen yliarvostus voi johtaa. Monille miesfilosofeille Schopenhauerista Freudiin nainen on ollut ”epätäydellinen mies”, jonka pitkää (tieteellisesti todistamatonta) paheiden listaa on turha toistaa. Historiassa riitti teologian vallankäytön mahdollistamat väitteet naisesta ”sieluttomana” ja pieniaivoisena hormoonipesänä, nykyisin markkinahenkisyys ohjaa teknologia-alojen akateemista laatua varsin yksioikoisilla kriteereillä.

On osoitus tiedollisesta väkivallasta vihjata, että talous- ja IT-tieteet olisivat pelkästään sukupuolen perusteella ”naistieteitä” tieteellisempiä. IT-tieteet ovat matematiikan ja fysiikan sovellutustieteitä! Mikään tiedepoliittinen suuntaus ei ole täysin arvovapaa, mutta naistutkimuksesta levitetyt väitteet pakottavat sen erityisen tarkaksi objektiivisuutensa ja tieteellisyytensä suhteen. Kyse on kuitenkin tiedepoliittisesta häirinnästä koska naistutkimuksen tuottamaa tietoa pelätään. Toistaiseksi ei ole ainuttakaan tieteellistä tutkimusta naistutkimuksen epätieteellisyydestä. Ihmettelen kuitenkin logiikkaa, jonka mukaan esim. tilastot muuttuisivat objektiivisemmiksi miesten käsissä vain sen perusteella mitä tutkijalla on housuissaan. Vetoan kaikkiin Oulun yliopiston hallituksen edustajiin ja päättäjiin, että he lisäisivät resursseja inhimillisyys-, rauhan-, moniarvoisuus- ja tasa-arvo-opetukseen ja tutkimukseen; Suomen kilpailukykyä ja brändiä maailman parhaana maana ei rakenneta naisia halventamalla ja palauttamalla sääty-yhteiskunta.

Dosentti Kaarina Kailo

Kiimingin kunnanhallituksen jäsen

Oulun seudun NYTKIS ry., puheenjohtaja| web | e-mail jukka43(at)gmail.com |