Etusivu

Henkilökuva

Kirjat &
Kirjoituksia,

Eko-sosiaalinen
taide

Yhteystiedot

Linkit

 


spacer-kuva


Yläkuva:  Kaarina Kailo Kaarina Kailo - kuvassa

Finnish Goddess Mythology and the Golden Woman. Climate Change, Earth-based Indigenous knowledge and the Gift

Kaarina Kailo 2018

Finnish Goddess - kirjan kansi

 

This interdisciplinary study focuses on Finnish and Finno-Ugric myths of Nature Spirits and respectful human/animal relations as social mechanisms for the transmission of traditional ecological knowledge. It introduces and applies Indigenous, ecofeminist and modern matriarchal research methods aimed at promoting Earth Democracy. The female figures of Finnish folk belief have been overshadowed by the male heroes. Kailo revisits the Finnish shamanic worldview beyond patriarchal prejudices. She introduces Finnish Goddess mythology (with her own illustrations) and shows the links between the legendary Golden Woman, Zolataja Baba, and other Northern Great Mothers. The author refers to ancient folk materials that provide hints of a mysterious Northern Land of Women (Terra Feminarum) of high antiquity. The study argues that a shift is needed from the competitive economics of exchange to the Gift Economy, and towards the culturally, not biologically “maternal,” human norm of the Gift Imaginary. This worldview has characterized many cultures past and present. The motto of the book is “Planet first!”

Table of Contents

Introduction, l. Modern Matriarchal Studies with Peggy Reeves Sanday, Barbara Alice Mann and Heide Göttner-Abendroth 2. The Gift Economy and Imaginary 3. Indigenous Knowledge and Earth-based Feminism 4. the Golden Woman, Earthbody warnings from Prehistory 5. Finnish Goddesses and Great Mothers

Kaarina Kailo, Ph.D, Docent, is a Finnish scholar who has worked at the universities of Quebec and Concordia in Canada, and as professor of Women’s Studies at Oulu University. She has also worked as Senior Scholar of the Finnish Academy. Her books include Wo/men and Bears—the Gifts of Nature, Culture and Gender Revisited and co-created anthologies on gender & ecopsychology/ traditional knowledge, neoliberalism and the Indigenous Sami. She is an ecoactivist, municipal politician and self-made quilt artist with four recognitions for her life-long work in cultural and women’s studies.

Orders / tilaukset: tel. +358 0503753246 or kaarina.kailo(at)gmail.com
Price: 25€ (+shipping)


Englanninkielisen kirjan suomenkielinen kuvaus ja tilaustiedot

Suomalainen jumalatar-mytologia ja kultainen nainen. Ilmastonmuutos, alkuperäiskansojen ekologinen tieto ja lahjan teoria

Dosentti Kaarina Kailon tuore poikkitieteellinen tutkimus esittelee uudesta näkökulmasta suomalaisten ja suomensukuisten kansojen haltijoita ja jumalattaria sekä kansanrunoissa heijastuvaa luontosuhdetta. Hän lähestyy mytologiaa merkittävänä sosiaalisena mekanismina, jolla pohjoiset kansat ovat välittäneet perinne-ekologista tietoa sukupolvelta toiselle ylläpitäen luonnon tasapainoa.

Kirja esittelee samalla alkuperäiskansojen, ekologisen feminismin ja modernin matriarkaatti-tutkimuksen teorioita ja tutkimusmetodeja, joiden päämääränä on edistää luonnon itseisarvoa ja ekososiaalisesti kestävää tulevaisuutta varsinkin huomioiden ilmastonmuutoksen uhat. Suomalaisen kansanperinteen naishahmot ovat jääneet Kalevalan miessankareitten varjoon. Kailo arvioi uudelleen suomalaista shamanistista maa-ilmankuvaa patriarkaalisten stereotyyppien ja tarkoitushakuisesti muunneltujen kaksinapaisten naishahmojen tuolla puolen. Hän nostaa näkyviin suomalaisten jumalatar-hahmojen esikristilliset yhtäläisyydet ja yhteydet suomensukuisten kansojen Kultaiseen Naiseen (Zolataja Baba) ja Pohjolan muihin suuriin äitijumaliin Freyjasta Gullveigiin ja Louheen.

Lisäulottuvuutena Kailo analysoi vanhoja perinneaineistoja, jotka välittävät viestiä mystisestä muinaisesta Naisten Maasta (Terra Feminarum), josta on uutta todistusaineistoa. Suurta äitiä, matriarkaalista Pohjan akkaa, huoritellaan Kalevalassa ”pohjolan porttona”—ja tuetaan piilotajuista naisvihaa. Kirjan viestinä ja teesinä on mm. tarve luoda uusia ajattelutapoja, arvoja, ja uusi ihmisyyden normi (homo donans), jossa painopiste siirtyy kilpailullisesta ja eriarvoistavasta vaihtotaloudesta kulttuurisesti ”äidilliseen,” kaikkien sukupuolten sisäistämään ihmisyyden normiin. Tämä maa-ilmankuva on luonnehtinut monia menneisyyden yhteiskuntajärjestelmiä, ja kuvaa monia nykyisiäkin sukupuolten tasavertaisuuden matrikulttuureja. Kailo haluaa rikkoa myyttisen lasikaton ja tehdä tilaa naisystävällisemmille kertomuksille, jotka ovat vapaita myyttisestä huorittelusta. Kirjan motto on ”Maapallo ensin!”

SISÄLTÖ

Johdanto,

1. Rauhanomaisten kulttuurien tutkimus tänään, Peggy Reeves Sanday, Barbara Alice Mann ja Heide Göttner-Abendroth

2. Lahjan talousteoria ja näkökulma, Genevieve Vaughan ja Kaarina Kailo

3. Alkuperäiskansojen ja ekofeminismin teoria ja tietojärjestelmä

4. Kultainen Nainen--Äitimaan varoituksia esihistoriasta

5. Suomalaiset jumalattaret ja Suuret Äidit.

Dosentti Kaarina Kailo, Ph.D, on suomalainen tutkija, jolla on ollut kulttuurin- ja gender-tutkimuksen virkoja Quebecin, Toronton ja Concordian yliopistoissa sekä Kanadassa Simone de Beauvoir-instituutissa. Suomessa hän on toiminut Oulun yliopiston naistutkimuksen professorina ja Suomen Akatemian varttuneena tutkijana. Hänen kirjoihinsa lukeutuvat mm. Irti talousväkivallasta, reseptejä solidaariseen hyvinvointiin (2007), toimitettu antologia Wo/men and Bears—the Gifts of Nature, Culture and Gender Revisited (2008) sekä yhteistoimitettuja kokoomateoksia aiheista gender & ekopsykologia, perinne-ekologinen tieto, uusliberalismi ja saamelaisten tieto. Kailo on ekoaktivisti, kunnallispoliitikko ja ite-tilkkutaiteilija. Hän on kuvittanut kirjan itse. Kailo on saanut neljä erilaista tunnustusta elämäntyöstään.

LISÄTIEDOT

Orders / tilaukset: tel. +358 0503753246 or kaarina.kailo(at)gmail.com
Price: 25€ (+shipping)| web | e-mail jukka43(at)gmail.com |